Comparteix:

CIEMito

La idea de la construcció del canal d’onatge de petita escala CIEMito, sorgeix amb l’objectiu de generar una eina capaç de proporcionar un suport de qualitat a la docència i a la recerca en el camp de la enginyeria marítima i costanera, i d’esdevenir per les seves especials característiques, el complement perfecte al canal d’onatge de gran escala CIEM. Així el CIEMito ha passat a formar part de les infraestructures experimentals del CiemLab dins del Laboratori d’Enginyeria Marítima (LIM) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Tanmateix el disseny i desenvolupament del CIEMito, dut a terme en la seva totalitat dins del LIM, ha suposat un interessant repte tecnològic a on s’ha transferit el coneixement i experiència acumulada en el ús del CIEM en els darrers 15 anys.

A nivell constructiu el CIEMito te una longitud total de 18m, amb una secció útil de 0.38m d’ample i 0.56m d’alt i un calat màxim de 0.36m. La estructura de suport està formada per perfils metàl-lics de secció quadrada laminats en fred i les parets i fons son de vidre temperat de 5+5mm de gruix.

dsc_07221.jpg

 

Per a facilitar-ne la seva operació, en ambdós extrems hi ha disposats pous de 0.20m de diàmetre, que permeten tant l’ompliment i el buidat així com la recirculació controlada d’aigua mitjançant el sistema de generació de corrents. Igualment es disposa d’un dipòsit de 3m3 i un sistema de bombeig i filtrat propi a fi de mantenir la seva autonomia de us de la resta de les instal-lacions.

La generació del onatge es realitza mitjançant una pala del tipus pistó, a on el moviment es proporciona per un actuador lineal de 1m de carrera màxima i una velocitat de resposta de 1.6m/s. La capacitat teòrica màxima per un calat de 0.36m correspon a una onada de 1.7s de període i 0.28m d’alçada. El software de generació emprat ha estat desenvolupat al LIM/UPC i permet la generació d’onatge regular, irregular i reproducció de sèries temporals.

El sistema d’aquisició de dades està basat en un equip combinat PXI-SCXI de National Instruments amb una capacitat màxima ampliable de 32 canals analógics. A nivell software la adquisició es duu a terme mitjançant el paquet d’adquisició i anàlisi de dades Wavelab, desenvolupat per la Universidad de Aalborg.

El parc de sensors disponible en la actualitat es de 8 sondes d’onatge resistives de HRWallingford, 8 sensors de nivell acústics Microsonic, y 2 càmeres industrials de 2Mpix IDS per a la mesura i documentació dels assaigs.