Comparteix:

ICTS - CIEM

La ICTS-CIEM (Canal de Investigació y Experimentació Marítima) es una infraestructura de recerca en el camp de la enginyeria marítima gestionada pel Laboratori d’Enginyeria Marítima (LIM) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Gràcies a les seves especials característiques (tals com la generació combinada de onatges i corrents) el CIEM esdevé una infraestructura de recerca excepcional (tant a la Unió Europea com a nivell mundial) per a la realització d’assaigs hidràulics controlats en enginyeria de ports, costes i oceanogràfica, així com en altres camps tals como la aqüicultura o l’aprofitament energètic dels recursos marins.


Des de la seva posta en funcionament, l’any 1993, s’han dut a terme diversos projectes de recerca i industrials tant a nivell nacional com internacional. L’any 1997 el canal CIEM va ser reconegut com “Large Scale Facility” per la direcció general de recerca de la Comissió Europea (EU). Igualment y des de l’any 2006, el canal CIEM està considerat com una Instal-lació Científico-Tècnica Singular (ICTS) per part del Ministeri de Ciència i Educació.

Entre altres activitats, el CIEM participa en el projecte europeu HYDRALAB, oferint accés a les seves instal-lacions als investigadors europeus.

WEBCAMS EN DIRECTE DEL CIEM

 

Les webcams distribuïdes al llarg del canal d’onatge CIEM permeten el seguiment de les seves activitats actuals a distancia. Les imatges nomes estan disponibles en períodes d’assaigs i en un horari limitat.