Benvinguts a CIEMLAB

 

Situat dins del entorn de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), el CIEMLAB compren l’espai físic a on es duu a terme la docència, recerca i transferència tecnològica fonamentada en la experimentació amb models físics a escala dins del àmbit de l’Enginyeria Marítima i Costanera.

Dins del CIEMLAB hi trobem tant les instal·lacions, alguna d’elles úniques i singulars, com les eines i les persones que fan possible el seu ús i la realització dels assaigs associats a projectes, convenis amb empreses i a les pràctiques docents.

A la actualitat les principals instal.lacions del CIEMLAB són el canal d’onatge de gran escala CIEM (Canal d’Investigació i Experimentació Marítima) i el canal de petita escala CIEMito. A banda d’aquests es compta amb un important pool instrumental i logístic format per un gran nombre d’eines i instruments de darrera generació.

 

A nivell organitzatiu, el CIEMLAB, es un dels dos laboratoris experimentals reconeguts del Departament d’Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental (DEHMA) de la UPC, quedant la seva gestió sota l’ampara del Laboratori d’Enginyeria Marítima (LIM). A mes del CIEMLAB, l’altre laboratori anomenat LOM (Laboratori d’Observació Marina) suposa un perfecte complement per a la realització de treballs experimentals a escala real.

ciem_hdr_2.jpg

Myown.es